10:14 Thứ năm , Ngày 28 Tháng 01 Năm 2021
Tên Tài liệu
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 11392/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Chi tiết
Sở Xây dựng ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 2643/SXD-VP ngày 16/09/2020 của Sở Xây dựng ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng... Chi tiết
Sở Xây dựng cung cấp danh sách Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí Sở Xây dựng cung cấp danh sách Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí (bổ sung) Chi tiết
Triển khai Luật Quy hoạch kiến trúc! Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020). Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 01-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 06 cá nhân và điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề cho 04 cá nhân Chi tiết
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Chi tiết
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 Chi tiết
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Chi tiết
"KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng " Chi tiết
KẾ HOẠCH Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng năm 2020 Chi tiết
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 Chi tiết
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng Chi tiết
KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng Chi tiết
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 131

Hôm nay: 1,683

Hôm qua: 3,464

Tất cả: 3,706,415