Xác nhận hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Đức Phúc Group

Cập nhật lúc: 08:50 18/11/2020

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư TMDV Đức Phúc Group (Địa chỉ: Tầng 2, nhà số 75 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột)
 
Xét Thông báo ngày 10/10/2020 của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Đức Phúc Group về việc thông báo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Đức Phúc Group (Sở Xây dựng nhận ngày 10/11/2020); Kết quả kiểm tra ngày 11/11/2020;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng xác nhận Sàn giao dịch bất động sản Đức Phúc Group của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Đức Phúc Group đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng như sau:
Tên sàn GDBĐS
Giám đốc sàn
Địa chỉ
Diện tích
Sàn giao dịch bất động sản Đức Phúc Group
Trần Đức Tài
Tầng 2, nhà số 75 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 0262.360.7979
95,8 m2
Sở Xây dựng thông báo theo nội dung trên để Công ty TNHH Đầu tư TMDV Đức Phúc Group triển khai hoạt động theo quy định.

Thanh Tú (SXD)