V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Cập nhật lúc: 09:44 27/05/2021

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 2016) nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.
Tiếp nối thành công Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ I, II, III; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục phối họp tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” và phát động “Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng - lần thứ IV”, dự kiến trao giải đầu năm 2022.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 389- CV/VPTƯ, ngày 13/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy) về việc phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng - lần thứ IV” Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị:
1. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lóp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” (Có Thể lệ Cuộc thi và Mẫu thuyết minh dự án kèm theo).
2. Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

Thanh Tú - SXD