Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021)

Cập nhật lúc: 08:06 01/07/2020

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về Thể lệ tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021), Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021).
Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021) đạt kết quả cao, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để biết, đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021) (Thể lệ cuộc thi kèm theo).

Thanh Tú (SXD)