Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk triển tuyên truyền về cuộc bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 18:23 26/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH/UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về thông tin, tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền; Kế hoạch số 822/KH-SVHTTDL ngày 16/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các đợt chiếu phim lưu động kết hợp với tuyên truyền bầu cử.
Xe chiếu phim lưu động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pắk
Trong tháng 3, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức tuyên truyền bầu cử lưu động và chiếu phim tại 10 xã trên địa bàn huyện Krông Pắk. Trong tháng 4 này và đầu tháng 5 sắp tới Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea Kar và Ea Hleo để tổ chức các đợt tuyên truyền bầu cử lưu động và chiếu phim tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Thái Hà – Đội phó phụ trách Đội chiếu phim lưu động số 2 cho biết: tại các xã mà Đội đi tuyên truyền, buổi chiều Đội triển khai tuyên truyền bằng xe loa lưu động về nội dung tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…. quanh các thôn buôn. Buổi tối, trước khi chiếu phim Đội trình chiếu các hình ảnh cổ động bầu cử trên nền ca khúc tuyên truyền về bầu cử. Sau đó chiếu các phim truyện Việt Nam đề tài về bộ đội Việt nam trong kháng chiến chống Mỹ như các phim: Lính chiến, Truyền thuyết về Quán Tiên, Những người viết huyền thoại...
Triển khai tuyên truyền bầu cử trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở tại xã Quảng Điền, Huyện Krông Ana.
Hiện nay, thực hiện Kế hoạch số 822/KH-SVHTTDL ngày 16/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đơn vị trực thuộc Sở đã và đang phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử;Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim phục vụ Nhân dân, chú trọng tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới...
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường thành phố Buôn Ma Thuột theo phân cấp quản lý./.

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)