Thông báo về tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt I năm 2019

Cập nhật lúc: 14:46 21/12/2018

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ qui định về điểu kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng và Thông tư 08/2018/TT-BXD, ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân Đợt I năm 2019 như sau:
1. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch hoặc hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt I năm 2019: Từ ngày 19/12/2018 đến hết ngày 10/01/2019.
2. Thời gian tổ chức thi sát hạch dự kiến: Ngày 17/01/2019 (thứ năm) Sở Xây dựng sẽ thông báo cụ thể về danh sách, thời gian thi sát hạch trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dưng tại địa chỉ http://soxaydungdaklak.gov.vn và qua địa chỉ email của từng cá nhân đã đăng ký nộp hồ sơ.
3. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ. Đia chỉ số 75 Nguyễn Thị Định - phường Thành Nhất – Thành phố Buôn Ma Thuột- tỉnh Đăk Lắk.
4. Chi phí thi sát hạch: 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi (chi phí không hoàn trả trong mọi trường hợp).
5. Về trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký và cách thức tổ chức thi sát hạch được hướng dẫn chi tiết tại Bảng phụ lục I được công bố tại Website Sở Xây dựng ( cập nhật mới )
Sở Xây dựng Đắk Lắk thông báo đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Thanh Tú - SXD