Thông báo tiếp nhận hồ sơ sát hạch đợt VI-2019 và Quyết định công bố Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham gia thi sát hạch đợt V-2019 vào ngày 26/06/2019

Cập nhật lúc: 13:55 25/06/2019

Thông báo tiếp nhận hồ sơ sát hạch đợt VI-2019 và Quyết định công bố Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham gia thi sát hạch đợt V-2019 vào ngày 26/06/2019

Thanh Tú - SXD