Thông báo điều chỉnh giá nhựa đường

Cập nhật lúc: 07:45 21/02/2019

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhựa đường trên thị trường,
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhựa đường (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ ngày 01/02/2019 trong Công văn số 125/SXD-KTVLXD ngày 15/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 01+02/2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:
- Nhựa đường phuy Shell Singapore 60/70              : 13.590 đồng/kg.
- Nhựa đường phuy Petrolimex 60/70                      : 13.027 đồng/kg.
- Nhựa đường đặc nóng 60/70                                : 11.973 đồng/kg.
- Nhựa đường nhũ tương (CSS 1; CRS 1)               : 11.373 đồng/kg.
Giá nhựa đường đến hiện trường công trình tháng 01+02/2019 trong Công văn số 126/SXD-KTVLXD ngày 15/01/2019 của Sở Xây dựng được điều chỉnh giảm từ ngày 01/02/2019 như sau:
- Nhựa đường phuy Shell Singapore 60/70              : -728 đồng/kg.
- Nhựa đường đặc nóng                                         : -1.300 đồng/kg.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

Thanh Tú - SXD