Sở Xây dựng Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt VII năm 2019

Cập nhật lúc: 19:22 29/07/2019

Sở Xây dựng Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt VII năm 2019

Thanh Tú - SXd