Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2019

Cập nhật lúc: 15:37 03/01/2019

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường,
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2019 trong Công văn số 3209/SXD-KTVLXD ngày 24/12/2018 của Sở Xây dựng về việc thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:
- Xăng không chì Mogas 95-III: 16.318 đồng/lít;
- Xăng sinh học E5 RON 92-II: 15.082 đồng/lít;
- Dầu Diezel 0,05S-II: 13.809 đồng/lít.
- Dầu hỏa: 13.145 đồng/lít.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

Thanh Tú - SXD