Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 06-2021.

Cập nhật lúc: 09:10 27/05/2021

1. Quyết định cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân và điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề cho 05 cá nhân (theo danh sách đính kèm).
2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thanh Tú - SXD