Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10/2019; Thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 11/2019.

Cập nhật lúc: 08:31 19/11/2019

Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10/2019; Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11/2019.

Thanh Tú - SXD