Quyết định phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020

Cập nhật lúc: 15:51 12/03/2020

1. Phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020 (Có danh sách chi tiết kèm theo). Tổng số 71 hồ sơ cá nhân tham dự, 11 lĩnh vực với 93 bài đăng ký thi sát hạch, trong đó:
- Lĩnh vực Định giá xây dựng 12 bài thi;
- Lĩnh vực Giám sát công trình giao thông 16 bài thi;
- Lĩnh vực Giám sát công trình NN&PTNT 04 bài thi;
- Lĩnh vực Giám sát dân dụng - công nghiệp và HTKT 24 bài thi;
- Lĩnh vực Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 02 bài thi;
- Lĩnh vực Khảo sát địa hình 03 bài thi;
- Lĩnh vực Quản lý dự án 19 bài thi;
- Lĩnh vực Thiết kế công trình giao thông 03 bài thi;
- Lĩnh vực Thiết kế công trình NN&PTNT 02 bài thi;
- Lĩnh vực Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp 05 bài thi;
- Lĩnh vực Thiết kế kiến trúc công trình 03 bài thi.
2. Thông báo thời gian tổ chức thi sát hạch của đợt 02 năm 2020 bắt đầu: Lúc 07 giờ 30, ngày 19/3/2020 (sáng thứ 5), tại Trường Trung cấp nghề Việt - Mỹ, số 75, đường Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Tú - SXD