Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật lúc: 15:02 15/12/2020

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp màn hình).
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương), đánh giá cao về việc bám sát điều kiện thực tiễn của các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề nghị đại diện lãnh đạo các nghành, đơn vị liên quan tập trung nghe các báo cáo đề dẫn về nội dung cơ bản giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật giáo dục theo tinh thần Kết luận số 08 - KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ -TTg của Thủ tướng chính phủ.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã được nghe báo cáo các tiêu chí để đánh giá một mô hình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) để đảm bảo hiệu quả, khả thi, khả năng nhân rộng, tính đại chúng và tính bền vững.
Cũng trong Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương và cần được nhân rộng. Điển hình như ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật; tổ chức các cuộc thi; các hoạt động đối thoại chính sách, pháp luật giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp...
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Để phát huy đầy đủ vai trò, ý nghĩa của các mô hình hiệu quả, trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương yêu cầu các đơn vị cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL; phát huy đầy đủ vai trò tư vấn định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình gắn với triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số; đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác PBGDPL; các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục khảo sát, đánh giá đối với từng mô hình một cách cụ thể.

Thanh Tú (nguồn: daklak.gov.vn)