Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2019

Cập nhật lúc: 07:50 13/11/2019

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp vói các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
TECHFEST VIETNAM 2019 thể hiện bức tranh tổng thể của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam thông qua chuỗi các hoạt động liên quan đến khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian tổ chức từ ngày 04/12 đến 06/12/2019, tại Thành Phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để các tỉnh, các doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực {đính kèm chương trình chi tiết).
SởXây dựng thông tin đến các đơn vị biết, có nhu cầu .đăng ký tham dự. Thông tin đăng ký thông qua website chính thức của Ban tổ chức Techfest Vietnam 2019 (https://techfest.vn) hoặc gửi thông tin đăng ký về địa chỉ email: Ms. Thúy Hằng - 0943516666, Email: hanght.most@gmail.com, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thanh Tú - SXD