Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở Xây dựng.

Cập nhật lúc: 08:56 02/08/2019

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh Tú - SXD