Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Lãnh đạo Sở Xây dựng.

Cập nhật lúc: 07:54 03/05/2019

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Lãnh đạo và Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh Tú - SXD