Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 của Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở Xây dựng.

Cập nhật lúc: 08:15 01/10/2019

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 của Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh Tú - SXD