Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở Xây dựng tháng 11/2019

Cập nhật lúc: 21:23 30/10/2019

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở Xây dựng tháng 11/2019

Thanh Tú - SXD