Kế hoạch triển khai Dự án "nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020" năm 2019

Cập nhật lúc: 14:33 25/03/2019

Kế hoạch triển khai Dự án "nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020" năm 2019

Thanh Tú - SXD