Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:04 10/07/2020

Ngày 9/7, Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giám sát về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởg của đại dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,62% so với cùng kỳ 2019; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.100 tỷ đồng, đạt gần 37% dự toán; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.037 tỷ đồng, tăng 9,36% so với năm 2019. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc
Về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đến nay đã có đã có 690/701 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội, đạt 98,4% và tổ chức Đại hội thành công ba Đảng bộ cấp trên cơ sở… Về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Báo cáo chính trị trình Đại hội đã được xây dựng dự thảo lần ba sau khi tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội cũng như Đại hội đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Việc lựa chọn, giới thiệu, chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định; công tác tổ chức, tuyên truyền, phục vụ đại hội cũng đã được lên kế hoạch cụ thể, bảo đảm đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương phát huy hiệu quả, từng bước đi vào cuộc sống, làm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện diện mạo từ thành thị đến nông thôn của tỉnh, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc
Đối với công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ của tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua giám sát tại tỉnh cho thấy, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ các cấp trong tỉnh trong thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Việc quy hoạch gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được chú trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Về triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
Tuy nhiên, tỉnh cần quan tâm khắc phục hạn chế như: Công tác quy hoạch, bổ nhiệm một số cán bộ chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; công tác quản lý hồ sơ cán bộ ở một số huyện, cơ quan chưa chặt chẽ, đầy đủ; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, nêu gương trong công việc cũng như đạo đức, lối sống, nói chưa đi đôi với làm…
Thành viên Đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị cũng như các văn bản của Trung ương để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Trong quá trình lãnh đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cần xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội phải thực chất, phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí trong cấp ủy, Ban Chấp hành vào xây dựng báo cáo, để báo cáo đánh giá đúng thực tế và đề ra Nghị quyết sát với thực tế, có tính khả thi cao, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đối với công tác công tác nhân sự cần thực hiện chặt chẽ, đúng các quy trình, quy định và tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ quy hoạch vào cấp ủy các cấp, trong đó quan tâm đến đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Là địa bàn chiến lược quan trọng và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, vì vậy để Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, tỉnh cũng cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ và nhân dân…

Thanh Tú (nguồn: KB - daklak.gov.vn)