07:37 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022

Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Theo đó, đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...

NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP: Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là...

Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Xây dựng

Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2030 tập trung vào các nhiệm vụ

Thống nhất công tác tổ chức lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án trong quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất công tác tổ chức lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án trong quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 120/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Triển khai Thông tư số 120/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL về Quy định về đầu tư, đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Để dự thảo được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng, tính khả thi cao, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo quy định tại...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát...

Bộ Xây dựng đối thoại với doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan

Ngày 26/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục...

Khai mạc Diễn đàn cấp cao Công nghiệp 4.0 lần thứ 3

Sáng 6/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 thường niên lần thứ 3 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công...

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 (tính đến 6h00 ngày 25/11/2021)

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 (tính đến 6h00 ngày 25/11/2021)

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 (tính đến 6h00 ngày 24/11/2021)

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 (tính đến 6h00 ngày 24/11/2021)

Đôn đốc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Đôn đốc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản...

Đề cao ý thức của người dân trong phòng chống COVID-19

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới phải bảo đảm khả thi, dễ thực hiện, thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu. Việc thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt,...

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và ban...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 83

Hôm nay: 516

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,950,872