Trả lời kiến nghị của cử tri thôn Lộc Hà, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng về nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Cập nhật lúc: 16:09 30/05/2019

Kính gửi: Cử tri Thôn Lộc Hà, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng.
Thực hiện Công văn số 4216/UBND-CN ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, trả lời kiến nghị của cử tri thôn Lộc Hà, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, nội dung:“Việc một số gia đình thuộc diện xây nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đã hoàn thành xong năm 2017 nhưng mới chỉ nhận được tiền từ ngân sách huyện, còn nguồn của tỉnh của Trung ương chưa được hỗ trợ theo quy định”;
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về nguồn vốn hỗ trợ ngân sách của tỉnh, Trung ương:
Việc giải quyết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành. Đối với nguồn vốn hỗ trợ thuộc ngân sách tỉnh và Trung ương đã được UBND tỉnh đã phân bổ đủ cho UBND các huyện tại các Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 02/11/2018, Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.
2. Theo Báo cáo số 16/BC-KTHT ngày 28/5/2019 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Năng (cơ quan thường trực): Đến nay, các nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ đủ cho huyện. Hiện nay, phòng Kinh tế và Hạ tầng đang phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lại và trình UBND huyện phân khai. Thời gian giải ngân cho các hộ được hỗ trợ trên địa bàn huyện nói chung và xã Phú Lộc nói riêng sẽ hoàn thành trong quý II năm 2019.  
Như vậy, việc chậm giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thuộc trách nhiệm của UBND huyện Krông Năng. Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Krông Năng khẩn trương thực hiện giải ngân các nguồn vốn chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về kiến nghị của Cử tri Thôn Lộc Hà, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Sở Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở./.

Thanh Tú - SXD