Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 09:26 09/06/2021

Sáng 8/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì cuộc họp có đồng chí  Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các đại biểu tham dự cuộc họp
Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Y Khút Niê – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các Ban trực thuộc HĐND tỉnh.
Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát, thảo luận về các nội dung của Kỳ họp thứ Nhất, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 như: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, các phó trưởng các ban của HĐND khóa X; Tờ trình về số lượng thành viên và cơ cấu thành phần của các Ban của HĐND tỉnh; Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ Trình giới thiệu nhân sự bầu các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận, rà soát về việc bầu Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Tổ đại biểu HĐND và chỉ định tổ trưởng, tổ phó đại biểu; Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX.
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia ý kiến tại cuộc họp
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra vào ngày 30/6/2021. Nội dung của kỳ họp sẽ tiến hành thông qua 12 nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình thông qua tại Kỳ họp và chuẩn bị các bước bầu hội thẩm nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng; công tác điều hành kỳ họp phải hết sức khoa học, hiệu quả.

Thanh Tú - nguồn: daklak.gov.vn