Sơ kết thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2018

Cập nhật lúc: 09:06 10/05/2019

Chiều ngày 09/5/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 19/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, lãnh đạo Sở, ngành, địa phương trong tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Báo cáo đánh giá tại Hội nghị cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đến nay, tổng số căn nhà đã triển khai xây dựng (từ năm 2016 đến 12/2018) là 5.406 căn, trong đó có 3.799 căn của gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 55,71% theo Đề án.
 Hầu hết các căn nhà được xây dựng đạt tiêu chuẩn, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) theo quy định.Trị giá ngôi nhà bình quân đạt 40-50 triệu đồng, nhiều gia đình có sự giúp đỡ của dòng họ, cộng đồng làm được ngôi nhà lớn hơn với giá trị gần 100 triệu đồng. Kết quả thực hiện chính sách đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, giúp cho các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Lâm Tứ Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thời gian qua
Việc huy động, phân bổ và giải ngân các nguồn vốn được triển khai hiệu quả thông qua mô hình “Ngày vì người nghèo”, vận động cộng đồng, dòng họ giúp đỡ nhằm phát huy phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”. Với quyết tâm cao của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo trong Đề án được duyệt vay theo mức quy định. Tổng số vốn giải ngân toàn tỉnh đạt trên 226 tỷ đồng, phân bổ đảm bảo 100% nguồn vốn vay tín dụng cho địa phương triển khai thực hiện. Một số địa phương đã chủ động tích cực triển khai chính sách, cơ chế quản lý và cách tổ chức thực hiện tốt như: Lắk, Krông Năng, M’Đrắk, ….
Giai đoạn 2019-2020, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở  cho 4.297 hộ đã được phê duyệt, với tổng vốn từ ngân sách địa phương, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, vốn huy động là trên 153 tỷ đồng.
Ông Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá lại nguyên nhân giải ngân chậm tiến độ tại một số địa phương; mức hỗ trợ phù hợp cho người dân; công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách; huy động nguồn lực từ cộng đồng, người thân…
Ông Nguyễn Tử Ân- Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến đối tượng thuộc Đề án đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống; phát huy vai trò của UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh cuộc “Ngày vì người nghèo” vận động nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Các cấp tỉnh, huyện có kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ được hỗ trợ. UBND huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch, rà soát các hộ có nhu cầu chủ động lồng ghép các chính sách hỗ trợ khác.
Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc
Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 17 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016-2018.

Thanh Tú - (nguồn: Kim Bảo - daklak.gov.vn)