Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Xây dựng lần thứ XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Cập nhật lúc: 14:41 30/10/2020

Thay mặt BCH Công đoàn Sở, đồng chí Vũ Huy Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, được sự quan tâm hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn Sở Xây dựng đã đạt được một số kết quả như:
Về công tác học tập, tuyên truyền giáo dục:
Đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn, được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, Công đoàn đã thường xuyên tổ chức  sinh hoạt với công tác tuyền truyền giáo dục, học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.
Về công tác tham gia quản lý:
Phối hợp với chính quyền trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm vào tháng đầu năm kế hoạch theo đúng quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn Sở Xây dựng; nhiệm kỳ 02 năm một lần do Hội nghị cán bộ công chức Sở Xây dựng bầu ra và thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình theo các quy định hiện hành.
Phối hợp với Chính quyền về việc tham gia các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm theo quy định.
Vận động CBCC,VC thực hiện cải cách hành chính, thực hiện TTHC theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, áp dụng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 nay là ISO 9001-2015 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận, ứng dụng trong điều hành quản lý IDESK và IGate hoạt động có hiệu quả.
Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:
Nhằm động viên CBCC,VC,NLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Công đoàn phát động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Công đoàn Sở Xây dựng đã triển khai đến các Tổ, đoàn viên Công đoàn đăng ký thi đua và hưởng ứng tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị phát động sâu rộng trong CBCC, VC, NLĐ và triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực đã được các Tổ công đoàn đăng ký thi đua về xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, Về cuộc vận động xây dựng người CBCC, VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”,“Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”,“Xanh, sạch, đẹp”,“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,“Cải cách lề lối làm việc” đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong CBCC,VC, NLĐ.
Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt “Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”,Giờ trái đất, Ngày Thế giới chống thuốc lá, Tháng an toàn giao thông…..Hầu hết đơn vị đã triển khai các giải pháp xây dựng, bảo vệ môi trường làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBCC, VC, NLĐ, không ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và không để xẩy ra tình trạng cháy nổ, chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ.
* Về hoạt động văn hóa, thể dục thể thao:
Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên sôi nổi, luôn tạo động lực tinh thần to lớn, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, động viên công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Điểm nổi bật của phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”là những hoạt động văn hóa, thể thao được tập luyện thường xuyên và tham gia hội thao do tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú như: “Thể thao đẩy lùi ma túy”; “Thể thao rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...Tổ chức các giải bóng chuyền, bóng đá Mini trong cán bộ CCVC, NLĐ để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước  30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Đồng thời tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do các cấp tổ chức.
Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” thực sự đã góp phần vào việc cải thiện đời sống tinh thần, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội, tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức viên chức và người lao động hăng hái, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào xây dựng “Danh hiệu cơ quan, đơn vị và gia đình văn hóa”...Theo thống kê hàng năm của các phòng ban, đơn vị có trên 98% gia đình CBCC, VC đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Cơ quan Sở Xây dựng đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Vào các ngày lễ lớn trong năm Công đoàn cùng với đơn vị tổ chức tọa đàm, gặp mặt các cháu là con CBCC, VC trao tặng quà cho các cháu có thành tích trong học tập, nói chuyện chuyên đề về giới, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, thi nấu ăn, thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn….đã tạo ra sân chơi lành mạnh, không khí sôi nổi phấn khởi trong CBCC, VC, NLĐ thể hiện rõ nét tính văn hóa trong tổ chức hoạt động công đoàn.
Việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong hoạt động Công đoàn đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc rèn luyện sức khỏe phục vụ cho công tác chuyên môn, tạo sự đoàn kết trong các tổ công đoàn cũng như tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan trong tỉnh, đơn vị kết nghĩa.
Với những hình thức, biện pháp tuyên truyền nêu trên của nhiệm kỳ qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCC, VC, NLĐ và đoàn viên công đoàn Sở Xây dựng trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãnh phí và thực hành tiết kiệm.
Kết quả tham gia hoạt động xã hội, Quỹ doàn kết tương trợ của Công đoàn:
Tổng cộng số tiền CBCC, VC, NLĐ đoàn viên công đoàn hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện do Công đoàn cấp trên, UB MTTQ Việt Nam tỉnh phát động là 569.194.000 đồng.
Tiền lương và thu nhập bình quân của CBCC,VC,NLĐ bình quân: Khối quản lý nhà nước 7.010.000 đồng/người/tháng; Khối sự nghiệp: 5.200.000 đồng/người/tháng; Bình quân toàn cơ quan là: 6.680.000 đồng/người/tháng; Cao nhất 13.863.000 đồng/người/tháng, thấp nhất 3.554.000 đồng/người/tháng. Về bảo hiểm xã hội 100%  CBCC,VC,NLĐ đều được đóng BHXH; 100% CCVC, NLĐ có Bảo hiểm y tế...
Ban Chấp hành Công đoàn Sở cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ:
1. 100% CBCC, VC, NLĐ, đoàn viên công đoàn đều được tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, và tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Mỗi lần tổ chức học tập, phổ biến có từ 85% đến 90% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia, số còn lại tự nghiên cứu, học tập qua tài liệu, internet v.v
2. Kết nạp 100% CCVC, NLĐ đủ điều kiện theo quy định của Luật Công đoàn vào tổ chức Công đoàn
3. 90% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ.
4. Hàng năm có trên 90% Tổ Công đoàn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; UBKT công đoàn đạt loại khá trở lên.
5. Hàng năm có trên 90% nữ CBCC, VC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
6. Hàng năm giới thiệu, đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 03-4 đoàn viên vào Đảng.
7. Duy trì  đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% cán bộ công chức,viên chức đăng ký thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ quan. Hàng năm có từ 90% trở lên gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cấp phường xã.
8. Vận động 100% CBCC, VC, NLĐ đoàn viên công đoàn ủng hộ “Mái ấm công đoàn” do Công đoàn phát động.
9. 100% CBCC, VC, NLĐ đoàn viên công đoàn không vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, các tệ nạn xã hội.
10. 100% CBCC, VC, NLĐ đoàn viên công đoàn hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện do Công đoàn cấp trên, UB MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.
Ban chấp hành đã tặng giấy khen cho đoàn viên công đoàn suất sắc trong nhiệm kỳ cho 02 đồng chí.
Một số hình ảnh tại hội nghị

Thanh Tú (SXD)