Phê duyệt danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2020

Cập nhật lúc: 09:29 13/11/2019

Ngày 17/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)