Hội nghị phát động phong trào xây dựng mô hình chỉ đạo điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật lúc: 11:37 27/11/2019

Ngày 26/11/2019, tại xã Ea Lai, huyện M’Đrắk, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào xây dựng mô hình chỉ đạo điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xã Ea Lai được chọn điểm để triển khai cuộc vận động này.
Ea Lai có diện tích tự nhiện 7.097ha, 12 thôn, buôn, dân số 799 hộ với 3.231 nhân khẩu; Hộ nghèo còn 234 hộ, chiếm 29,2%, cận nghèo 144 hộ, chiếm tỷ lệ 18%. Hàng năm, UBMTTQ xã Ea Lai đều chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua tuyên truyền, hầu hết người dân đều đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương xây dựng NTM; đến nay, xã Ea Lai đã đạt được 12/19 tiêu chí. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về các giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt được giữ bền vững, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hệ thống chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, không để các hộ tái nghèo trong thời gian đến…
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ký cam kết hưởng ứng thi đua với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Lai
Cũng tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ký cam kết hưởng ứng thi đua 3 tiêu chí NTM, 11 nội dung (gồm: tiêu chí 02 giao thông, tiêu chí số 09 nhà ở dân cư, tiêu chí số 17 môi trường) với Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể của xã Ea Lai. Đồng thời, Đại diện lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Lai cũng đã ký cam kết với 12 Ban tự quản thôn, buôn nhằm thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới.

Thanh Tú - (nguồn: ĐK-daklak.gov.vn)