Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật lúc: 07:45 11/05/2021

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử  phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR (văn bản gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện:
- Hướng dẫn tất cả các cơ quan, bệnh viện, trường học, công ty, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng, các hộ kinh doanh cá thể … thực hiện đăng ký mã QR cho cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 3751/CV-BCĐ nêu trên để kiểm soát khách đến và đi tại cơ quan, đơn vị hằng ngày thông qua mã QR; thực hiện cập nhật mức độ an toàn COVID-19 tại khu vực lên trang thông tin điện tử https://antoancovid.vn.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR khi đi, đến các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm: Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone trên điện thoại di dộng thông minh hoặc tại trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn.
- Các cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị quản lý người cách ly tại nhà hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế bằng ứng dụng Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone, trên điện thoại di động thông minh hoặc tại trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn.
2. Giao Sở Y tế là đầu mối liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế để khai thác dữ liệu về khai báo y tế.

Thanh Tú - SXD