Cập nhật tình hình dịch COVID-19 (tính đến 6h00 ngày 25/11/2021)

Cập nhật lúc: 09:13 25/11/2021

Thanh Tú - Nguồn: yte.daklak.gov.vn