Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch để phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cập nhật lúc: 14:50 18/01/2021

Thực hiện Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Bộ Xây dựng đã tạm dừng việc sử dụng phần mềm thi sát hạch để phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Sở Xây dựng thông báo như sau:
1. Tạm dừng tổ chức thi sát hạch để phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 21/01/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Các cá nhân đã đăng ký thi sát hạch để phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chủ động liên hệ Sở Xây dựng Đắk Lắk hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Đắk Lắk, địa chỉ: https://soxaydung.daklak.gov.vn để biết thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch khi có thông báo mới.  
Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết phối hợp thực hiện.

Thanh Tú - SXD