Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 10 năm 2020

Cập nhật lúc: 09:17 19/10/2020

Thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điểu kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Sở Xây dựng thông báo như sau:
1. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 10 năm 2020: Từ ngày 16/10/2020 đến 16h00 ngày 19/11/2020. 
2. Thời gian tổ chức thi sát hạch dự kiến: Ngày 26/11/2020 ( thứ năm), cụ thể Sở Xây dựng sẽ thông báo về danh sách, thời gian thi sát hạch trên trang thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dưng theo địa chỉ: http://soxaydungdaklak.gov.vn và thông báo qua địa chỉ Email của các cá nhân đã đăng ký nộp hồ sơ.
3. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ, tại số 75 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
4. Lưu ý khi đi thi sát hạch các cá nhân tham gia dự thi cần mang theo giấy tờ: Chứng minh nhân dân hay thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch; địa chỉ thường trú ghi trong tờ khai đăng ký sát hạch thì các học viên tham gia dự thi phải ghi đúng theo địa chỉ thường trú trong Chứng minh nhân dân hay thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
5. Chi phí thi sát hạch: 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi (chi phí không hoàn trả trong mọi trường hợp). Riêng lĩnh vực thiết kế kiến trúc không nhận hồ sơ thi sát hạch theo qui định của Luật Kiến trúc năm 2019.
6. Về trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký và cách thức tổ chức thi sát hạch được hướng dẫn chi tiết tại Bảng phụ lục kèm theo được công bố tại Website của Sở Xây dựng.
Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân tham gia dự thi được biết.
==================================================
I. Thủ tục đăng ký tham dự thi sát hạch
 1.Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký thi sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ quy định về điểu kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng, kèm 01 ảnh màu (4x6) cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị đăng ký thi sát hạch chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
 2. Số lượng: 01 bộ.
II. Trình tự thực hiện đăng ký và nộp sơ
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Hình thức 1: Cá nhân chuẩn bị thành phần hồ sơ theo yêu cầu quy định nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 15 Hùng Vương - Phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.
- Hình thức 2: Cá nhân chuẩn bị thành phần hồ sơ bằng các tập tin (file) để đăng ký thông tin và gửi hồ sơ đăng ký sát hạch qua mạng Internet tại địa chỉ: http://cchnxaydung.gov.vn. Điều kiện cá nhân phải có địa chỉ Email và số điện thoại di động để thực hiện đăng ký tài khoản thông tin cá nhân và gửi hồ sơ qua tài khoản đăng nhập (có hướng dẫn chi tiết từng bước đăng ký, cập nhập thông tin cá nhân và gửi hồ sơ tại địa chỉ nêu trên).
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định, thì viết giấy hẹn theo thời gian quy định. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì công chức tiếp nhận hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin hồ sơ cho phòng chuyên môn của Chi Cục Giám định Xây dựng xử lý.
Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận chuyên môn của Chi cục có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ phận chuyên môn của Chi cục có trách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân đề nghị về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trước thời gian tổ chức thi sát hạch ít nhất 03 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phê duyệt quyết định và thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và danh sách cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch của từng cá nhân đã đăng ký thông qua thư điện tử.
Bước 3: Trả kết quả
Cá nhân nhận kết quả sát hạch ngay sau khi buổi thi sát hạch kết thúc và theo danh sách thông báo cho các cá nhân.
III. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch
1. Địa điểm sát hạch: Trường trung cấp nghề Việt Mỹ tại số 75 Nguyễn Thị Định - phường Thành Nhất - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.
2. Thời gian sát hạch: Thời gian tổ chức sát hạch (dự kiến ): 26 /11 /2020.
- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07giờ30, đúng  08giờ00 tiến hành thi sát hạch.
- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13giờ30, đúng 14giờ00 tiến hành thi sát hạch.
3. Chi phí sát hạch:
- Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch: 450.000 đồng /người (theo Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng)
- Cá nhân nộp phí sát hạch khi đăng ký nộp hồ sơ hoặc trước khi làm thủ tục để vào phòng thi sát hạch.
4. Hình thức nộp chi phí:
- Bằng tiền mặt tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại số: 15 Hùng Vương - Phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột.
- Trường hợp chuyển khoản (cá nhân ghi họ và tên, số CMND /thẻ Căn cước công dân trong nội dung chuyển khoản).Số tài khoản của Sở Xây dựng: 3713.0.1005875.00000 tại Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk.
IV. Về tổ chức thực hiện sát hạch
1. Nội dung đề và hình thức thi sát hạch (theo quy định tại  Điều 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghi định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng):
a) Việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng Đắk Lắk được tiến hành định kỳ hàng tháng 01 lần và được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.
b) Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng.  
c) Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.
d) Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.
e) Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 về việc công bố cập nhật và điều chỉnh bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo tổ hợp lĩnh vực qui định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn.
2. Thủ tục để tiến hành thi sát hạch:
- Việc sát hạch được thực hiện trên phần mềm được Bộ Xây dựng công bố tại trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http//cchnxaydung.gov.vn.
- Trước giờ sát hạch, Bộ phận sát hạch kiểm tra, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch.
- Cá nhân đến tham dự thi sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm tra, đối chiếu theo danh sách.
- Bộ phận sát hạch phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến kỳ sát hạch trước khi cá nhân vào tham dự sát hạch.
- Thời gian thực hiện sát hạch được tính từ thời điểm cá nhân đăng nhập thành công phần mềm sát hạch và xác nhận thực hiện sát hạch.
- Kết quả sát hạch của cá nhân được in ra 02 bản ngay sau khi kết thúc bài sát hạch, có chữ ký của cá nhân và chữ ký xác nhận của đại diện Bộ phận sát hạch trong đó: 01 bản giao cho cá nhân, 01 bản do Bộ phận sát hạch tổng hợp, lưu kết quả sát hạch.
3. Quy định đối với cá nhân tham dự thi sát hạch:
3.1. Cá nhân được tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khi:
a) Có tên trong danh sách thông báo tham dự từng đợt sát hạch của Sở Xây dựng Đắk Lắk;
b) Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định;
d) Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.
đ) Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch hoặc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ở các lần sát hạch tiếp theo.
e) Mọi thắc mắc của thi sinh có liên quan đến công tác sát hạch liện hệ điện thoại: 0262.3859652 để được giải thích.
3.2.  Khi tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tuân thủ các quy định sau:
a) Có mặt tại phòng thi sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng và được cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;
b) Cá nhân nhớ mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;
c) Khi vào phòng sát hạch:
- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy tính, máy tính bảng, điện thoại smartphone và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch.
c) Trong phòng sát hạch:
- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch;
- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch;
- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự khu vực thực hiện thi sát hạch;
- Không được rời khỏi phòng thi sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép của cán bộ sát hạch và chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch.

Thanh tú (SXD)