Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 11 năm 2020

Cập nhật lúc: 14:12 14/12/2020

Do kế hoạch công tác tháng 12 của Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ có sự thay đổi về thời gian nên Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Thông báo điều chỉnh về ngày  tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 11 năm 2020  như sau:
1. Thời gian tổ chức thi sát hạch được thay đổi là ngày: 25/12/2020 (thứ sáu): Sở Xây dựng sẽ thông báo cụ thể về danh sách, thời gian thi sát hạch trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://soxaydungdaklak.gov.vn và qua địa chỉ email của từng cá nhân đã đăng ký nộp hồ sơ.
2. Mọi thông tin hướng dẫn khác vẫn giữ theo Thông báo số 3296/TB-SXD ngày 20/11/2020 của  Sở Xây dựng có kèm theo phụ lục I.
Sở Xây dựng Đắk Lắk thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng được biết, thực hiện.

Thanh Tú (SXD)