Sở Xây dựng (thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh) triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:09 01/04/2019

Được sự phân công của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh. Sáng ngày 01/4/2019, đồng chí Phạm Văn  Lập – Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên Ban chỉ đạo và đồng chí  Lê Văn Tĩnh-  Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo đã tham dự và phát biểu tại Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Phạm Văn Lập phát biểu tại Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân đồng chí Phạm Văn Lập đã quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên toàn quốc theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018  của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một cuộc điều tra với quy mô lớn được tổ chức 10 năm 1 lần. Đặc biệt, Tổng điều tra lần này được ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ nhất, điều tra viên sử dụng phiếu hỏi điện tử trên thiết bị thông minh để thu thập thông tin. Số liệu điều tra vô cùng quý giá, giúp cho các cấp chính quyền từ TW đến địa phương xây dựng kế hoạch phát triển KTXH nâng cao chất lượng cuộcsống của người dân.
Đồng chí Phạm Văn Lập nhấn mạnh vai trò của các đồng chí Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp, đặc biệt là lực lượng tổ trưởng, điều tra viên vô cùng quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, để cuộc tổng điều tra tiến hành thành công, các bước thực hiện diễn ra đúng theo kế hoạch, đem lại nguồn thông tin  dân số và nhà ở đầy đủ, đảm bảo tin cậy. Mỗi điều tra viên phải nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tin tưởng với sự nhiệt tình, các đồng chí điều tra viên sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ được giao. Thành công của cuộc tổng điều tra, phần lớn là nhờ công sức đóng góp của các đồng chí điều tra viên.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020.
Điều tra viên điều tra một hộ dân tại xã Tân Hòa.
 

Thanh Tú - (nguồn Lê Văn Tỉnh-SXD)