Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021

Cập nhật lúc: 14:11 24/03/2021

1. Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021 là 45 bài dự thi sát hạch đạt yêu cầu và 23 bài dự thi không đạt yêu cầu (có danh sách kết quả thi đính kèm).
2. Đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch đợt 01 năm 2021 có trách nhiệm thông báo kết quả thi đến từng thí sinh và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả kỳ thi sát hạch đợt 01 năm 2021 đến Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tiếp tục xử lý hồ sơ theo trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thanh Tú - SXD