Quyết định phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020

Cập nhật lúc: 15:53 23/11/2020

1. Phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020, với những nội dung chính sau: 
- Tổng số 83 hồ sơ cá nhân đủ điều kiện tham dự thi sát hạch, với 11 lĩnh vực, 131 bài đăng ký thi sát hạch (Có danh sách chi tiết kèm theo - Phụ lục 01), trong đó:
+ Lĩnh vực Định giá xây dựng 27 bài thi;
+ Lĩnh vực Giám sát dân dụng - công nghiệp và HTKT 27 bài thi;
+ Lĩnh vực Giám sát công trình giao thông 20 bài thi;
+ Lĩnh vực Giám sát công trình NN&PTNT 02 bài thi;
+ Lĩnh vực Khảo sát địa hình 10 bài thi;
+ Lĩnh vực Quản lý dự án 14 bài thi;
+ Lĩnh vực Thiết kế công trình giao thông 14 bài thi;
+ Lĩnh vực Thiết kế điện – cơ điện 02 bài thi;
+ Lĩnh vực Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp 11 bài thi;
+ Lĩnh vực Thiết kế công trình NN&PTNT 02 bài thi;
+ Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng 02 bài thi.
- Tổng số 07 hồ sơ cá nhân không đủ điều kiện tham dự thi sát hạch, với 02 lĩnh vực, 13 bài đăng ký thi sát hạch (Có danh sách chi tiết kèm theo - Phụ lục 02).
2. Thông báo thời gian tổ chức thi sát hạch của đợt 10 năm 2020 bắt đầu: Lúc 07 giờ 30, ngày 26/11/2020 (sáng thứ năm), tại Trường Trung cấp nghề Việt - Mỹ, số 75, đường Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Tú (SXD)