Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 - 2021

Cập nhật lúc: 09:13 16/03/2021

1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 29 tổ chức, trong đó: 16 tổ chức cấp mới và 13 tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung (Danh sách  chi tiết theo phụ lục đính kèm).
2. Các tổ chức có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thanh Tú - SXD