Lịch tiếp dân công định kỳ của Lãnh đạo Sở và Sở Xây dựng tháng 12/2018

Cập nhật lúc: 09:14 13/11/2018

Lịch tiếp dân công định kỳ của Lãnh đạo Sở và chuyên môn Sở Xây dựng tháng 12/2018

Thanh Tú - SXD