Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 08:12 09/11/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 8523/UBND-CN ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Để dự thảo nói trên được ban hành đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có chất lượng và có tính khả thi cao, Sở Xây dựng Đắk Lắk đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đắk Lắk, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND thành phố Buôn Ma Thuột; các tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo Quyết định kèm theo). Các ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Xây dựng Đắk Lắk (địa chỉ: số 15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột) trước ngày 22/11/2017 để trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Sở Xây dựng Đắk Lắk mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh Tú - SXD Đắk Lắk