Đôn đốc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 07:54 10/11/2021

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quyết định quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh;
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3438/SXD-PTĐT lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và 06/15 UBND các huyện thị xã, thành phố và UBND phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột đã có ý kiến góp ý cho Dự thảo. Các sở, ngành, địa phương nêu trên chưa có văn bản đóng góp ý kiến.
2. Đây là một Văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng, tác động đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, sử dụng đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh, cần có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, địa phương. Vì vậy, để dự thảo được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng, tính khả thi cao, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, địa phương nêu trên khẩn trương góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh (đã gửi theo Công văn số 3438/SXD-PTĐT ngày 13/10/2021) để Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Sở Xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của quý cơ quan. Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước  15/11/2021.

Thanh Tú - SXD