13:41 Thứ ba , Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018

Lịch tiếp dân công định kỳ của Lãnh đạo Sở và Sở Xây dựng tháng 12/2018

Lịch tiếp dân công định kỳ của Lãnh đạo Sở và Sở Xây dựng tháng 12/2018

Sở Xây dựng cung cấp thông tin của dự án nhà ở xã hội độc lập cho cán bô, công chức, viên chức tại khu dân cư Km 4-5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Sở Xây dựng công bố công khai thông tin của dự án để người dân biết, đăng ký mua nhà ở thuộc dự án nhà ở xã hội độc lập cho cán bô, công chức, viên chức tại khu dân cư Km 4-5, phường Tân An, thành phố...

Sở Xây dựng tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho tập thể và cá nhân thuộc Sở Xây dựng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

Sở Xây dựng tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho tập thể và cá nhân thuộc Sở Xây dựng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 8 - 2018

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Cấp chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng đợt 8 - 2018 (26 tổ chức)

Thông báo về việc Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; Sở Xây dựng...

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 08/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 08/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Để dự thảo nói trên được ban hành đảm bảo đúng trình tự...

Quyết định về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND: Quyết định về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do...

Chương trình hành động của UBND tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh...

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xã EaM'nang, huyện Cư M'Gar đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới - trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã EaM'nang đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều...

Dự thảo Quyết định Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Công văn số 4452/UBND-CN ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của...

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo về việc Triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD

Văn bản triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD

Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Công văn số 87/UBND-KSTTHC ngày...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 74

Hôm nay: 1,822

Hôm qua: 3,254

Trong tuần: 8,224

Tất cả: 632,978