07:39 Chủ nhật , Ngày 20 Tháng 10 Năm 2019

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Quyết định phê duyệt Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Quyết định phê duyệt Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Quyết định phê duyệt Danh sách cá nhân tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI năm 2019

Quyết định phê duyệt Danh sách cá nhân tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI năm 2019

Sở Xây dựng (thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh) triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Theo Quyết định 722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0 giờ ngày 1/4/2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập...

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng tháng 03/2019

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng tháng 03/2019

Sở Xây dựng tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho tập thể và cá nhân thuộc Sở Xây dựng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

Sở Xây dựng tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho tập thể và cá nhân thuộc Sở Xây dựng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 8 - 2018

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Cấp chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng đợt 8 - 2018 (26 tổ chức)

Thông báo về việc Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; Sở Xây dựng...

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 08/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 08/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Để dự thảo nói trên được ban hành đảm bảo đúng trình tự...

Quyết định về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND: Quyết định về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do...

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng

Chương trình hành động của UBND tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh...

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xã EaM'nang, huyện Cư M'Gar đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới - trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã EaM'nang đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 82

Hôm nay: 1,439

Hôm qua: 8,704

Trong tuần: 72,744

Tất cả: 1,806,820