Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2020

Cập nhật lúc: 14:34 07/02/2020

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2020
Văn bản các cơ quan Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.
Văn bản của địa phương
- UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
- UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định xác định và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.
Khoa học công nghệ xây dựng
- Công nghệ số trong xây dựng.
- Các sáng kiến năng lượng truyền cảm hứng cho các thành phố thông minh.
- Các ứng dụng điện thoại di động cho thành phố thông minh.
- Kiên trì ưu tiên tiết kiệm nước, thúc đẩy phát triển xanh - Kinh nghiệm tiết kiệm nước tại thành phố Thượng Hải.
- So sánh các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn điển hình tại Trung Quốc.
Thông tin
- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2019.
- Viện Khoa học Công nghệ xây dựng phát triển ổn định trong cơ chế tự chủ.
- Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho ông NOH TAE KEUK, chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại Bộ Xây dựng.
- Viện Vật liệu Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết công tác năm 2019.
- Thẩm định Đề án Đề nghị công nhận thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III.
- Khởi công Khu công nghiệp Yên Phong II-C và phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Thanh Tú - (nguồn: moc.gov.vn)