Thông báo tiếp nhận hồ sơ Hợp quy Cát nghiền của Công ty Hoàng Nam

Cập nhật lúc: 08:07 10/03/2020

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2020/HQ-XDCĐHN ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam, địa chỉ trụ sở tại số 174 đường Y Jút, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nhà máy: Mỏ đá D2, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 02623.860.099 hoặc 0914.189.977
Cho sản phẩm, hàng hóa: Cát nghiền cho bê tông và vữa
(Loại: Cát thô dùng trong các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và vữa thông thường)
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và có giá trị từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến ngày 24 tháng 02 năm 2023.
Giấy chứng nhận số 20002.HQ5/TT4 và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) với sản phẩm nêu trên do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4 cấp ngày 25 tháng 02 năm 2020.
 Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Thanh Tú - SXD