Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Cập nhật lúc: 08:39 11/01/2022

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/2022/HQ-DN ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH SX & TM Doanh Nhân, địa chỉ: thôn Đắkrơ Leang 2, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam; điện thoại: 0982 524 356
Cho sản phẩm, hàng hóa: Gạch đất sét nung
Kiểu loại, kích thước:

STT

Tên sản phẩm

Tên thương mại

Loại

Kiểu

Mác

Kích thước

1

Gạch đất sét nung

Gạch thẻ đặc

Gạch đặc chữ nhật

Gạch đặc 45

M75

(180x80x45)mm

2

Gạch thẻ 02 lỗ

Gạch rỗng 2 lỗ chữ nhật

Gạch rỗng 65

M75

(175x105x65)mm

3

Gạch thẻ 04 lỗ

Gạch rỗng 4 lỗ chữ nhật

Gạch rỗng 70

M50

(170x70x70)mm

4

Gạch thẻ 04 lỗ

Gạch rỗng 4 lỗ chữ nhật

Gạch rỗng 80

M50

(180x80x80)mm

5

Gạch thẻ 06 lỗ

Gạch rỗng 6 lỗ chữ nhật

Gạch rỗng 80

M50

(180x120x80)mm

Ký hiệu của nhà sản xuất: DOANH NHÂN
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và có giá trị từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy số 51521075, do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2021.
Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SX & TM Doanh Nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Công ty TNHH SX & TM Doanh Nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Thanh Tú - SXD