Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/2021-VT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân

Cập nhật lúc: 09:26 29/04/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/2021-VT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân có địa chỉ: buôn Mlớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.366 5656; Email:Viettancompany47@gamil.com
Cho sản phẩm, hàng hóa: Gạch đất sét nung
Kiểu loại, kích thước:
Gạch rỗng đất sét nung – Gạch ống 2 lỗ: kt (40x80x180)mm, Mác 50;
Gạch rỗng đất sét nung – Gạch 4 lỗ: kích thước (80x80x180)mm, Mác 50;
Gạch rỗng đất sét nung – Gạch 6 lỗ: kt (80x120x180)mm, Mác 35;
Gạch đặc đất sét nung - Gạch thẻ đặc: kt (40x80x180)mm, Mác 50.
Nhãn hiệu: Việt Tân
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và có giá trị từ ngày 24 tháng 02 năm 2021 đến ngày 24 tháng 02 năm 2024.
Giấy chứng nhận số 02900-QRCM và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) do Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol cấp ngày 24 tháng 02 năm 2021.
Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Thanh Tú - SXD