Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng

Cập nhật lúc: 15:12 22/11/2018

Theo đó, Tên tổ chức giám định tư pháp là Trung tâm Kiểm định xây dựng - Địa chỉ số 15 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại 02623.859.793 – Fax: 02623.859.793.
Nội dung giám định tư pháp: Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; Chất lượng thiết kế xây dựng công trình; Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng; Chi phí đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan.
Loại công trình giám định tư pháp: Dân dụng - công nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thanh Tú - SXD