“Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Cập nhật lúc: 09:17 09/06/2021

Thông tin chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình theo địa chỉ: http://smedx.mic.gov.vn  hoặc http://smedx.vn. (Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, đề nghị các đơn vị tra cứu, tham khảo tại địa chỉ: https://smedx.vn/huong-dan-su-dung).

 

Thanh Tú