Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 13:32 04/01/2022

Triển khai Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 23/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 05- KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về "đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới"

Thanh Tú - SXD