18:38 Thứ tư , Ngày 16 Tháng 06 Năm 2021

Kế hoạch triển khai, tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND các cấp với thanh niên theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới...

Tuyên truyền các văn bản của Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Tuyên truyền các văn bản của Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư và Quy chế số 04-QC/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư và Quy chế số 04-QC/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Triển khai các văn bản của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Tuyên truyền ngày sinh Phùng Chí Kiên; Tuyên truyền kết quả Kỳ họp 11 Quốc Hội khóa XIV; Tiếp tục công tác Phòng Chống dịch; Tăng cường Phòng chống dịch Covid 19; Đẩy mạnh tuyên truyền Bầu cử; Chương...

Thông báo chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2021 đối với Đảng bộ Sở Xây dựng

Thông báo chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2021 đối với Đảng bộ Sở Xây dựng

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp theo dõi địa bàn

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp theo dõi địa bàn

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -...

Đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh.

(ĐCSVN) - Sau các hoạt động phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, thời gian gần đây, các thế lực thù địch đang thực hiện hàng loạt thủ đoạn nhằm phá hoại cuộc bầu cử đại biểu...

Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Triển khai các hoạt động tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 85

Hôm nay: 2,897

Hôm qua: 3,193

Tất cả: 4,241,573