Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:27 12/03/2019

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 27/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lăk về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk,
Ngày  06/03/2019, Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, tổ chức phiên họp lần thứ Nhất để công bố Quyết định định số  20/QĐ-SXD ngày 27/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lăk về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Sau khi thảo luận ban Vận động thành lập Hội Xây dựng thống nhất một số nội dung như sau:
1.Triển khai vận động các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk đủ điều kiện tự nguyện tham gia thành lập Hội (Thời gian vận động đợt 1, hết ngày 05/4/2019).
2. Hoàn chỉnh hồ sơ Trình UBND tỉnh xem xét quyết định thành lập Hội (thời gian từ ngày 05/4-:-15/04/2019); Công bố ra mắt Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (dự kiến ngày 29/4/2019, kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam).
3. Nội dung Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
a) Tôn chỉ, mục đích:
 Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk  là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện  thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả qóp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính:
- Hoạt động về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk lắk
- Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lắk và UBND tỉnh Đắk lắk;
- Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk là thành viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.
c) Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia Hội:
- Điều kiện theo quy định tại Chương 3, Nghị  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Đơn đăng ký đối với cá nhân theo Mẫu 1, đối với tổ chức Mẫu 2 (ban hành theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
d)  Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng (sau khi có quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền).
đ) Trụ sở chính của Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk dự kiến đặt tại Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lắk 15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.
Hồ sơ Đăng ký tham gia Hội gửi về Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (thông qua Văn phòng Sở Xây dựng 15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), hồ sơ được xác định theo dấu bưu chính, dấu công văn đến của Sở Xây dựng hoặc Email thangbinh8492@gmail.com  tính đến hết 17h 00 ngày 05/4/2019;
Trong quá trình đăng ký có gì chưa rõ xin liên hệ với Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng, ông Phạm Văn Lập ĐT: 0913444854  hoặc Thường trực Ban Vận động ông Lê Thanh Tân ĐT: 0905228841 và các thành viên Ban Vận động thành lập Hội Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Tú - SXD